Gizlilik Politikası ve KVKK

AnasayfaGizlilik Politikası ve KVKK
Camekan İnternet Reklam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.

Camekan İnternet Reklam Hizmetleri Danışmanlık AŞ için kişisel bilgilerinizi korumanın çok önemli olduğunu ve gizliliğinize saygı duyduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu gizlilik politikasını, bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamak için hazırladık. Bu politika www.camekan.com (“Site”) ve hizmetlerimizi kullanan, ayrıca hizmet satın alan tüm kullanıcılar ile bize verilen tüm bilgiler için geçerlidir. Hizmet satın almak suretiyle, gizlilik politikası hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmak ve/veya hizmet satın almak suretiyle işbu gizlilik politikasında belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz.

Camekan, gizlilik konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymaktadır. Camekan, bu web sitesinin diğer ülkelerin yasalarına tabi olduğu ya da bunlara uygun olarak işletildiği ya da bu web sitesinin herhangi bir kısmının herhangi bir yetkili yargı bölgesinde kullanımı için uygun ya da hazır olduğu hususunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Web sitemizi kullanmayı seçenler, bunu kendi inisiyatifleri doğrultusunda riskleri kendilerine ait olarak yapmaktadırlar. Tüm yerel kanunlar, kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bu web sitesini kullanan Türkiye dışından ziyaretçiler, işbu sitenin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul etmekte ve kendi ulusal yasaları kapsamında ortaya çıkacak tüm taleplerinden feragat etmektedirler.

Camekan, işbu gizlilik politikasının hükümlerini mevzuat kapsamında değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu gizlilik politikasında yapılan değişiklikler yine bu web sitesinde yayınlanacaktır. Gizlilik politikamızın en güncel halinden haberdar olmaya devam etmek için zaman zaman web sitemizi kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfanın en altında yer alan güncelleme tarihine bakarak sitemizi son ziyaretinizden beri gizlilik politikasının revize edilip edilmediğini anlayabilirsiniz. Lütfen bu gizlilik politikasını dikkatle okuyun. Sitemizi kullanmanız ve/veya hizmet satın almanız, herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın işbu gizlilik politikasına bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu sitenin kullanımına derhal son vermeniz gerekmektedir.

1. Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Web sitemiz aracılığıyla iki çeşit bilgi topluyoruz: “Kişisel Bilgiler” (ya da “PII”) ve “Kişisel Olmayan Bilgiler” (ya da “PII-Olmayan Bilgiler”). Kişisel Bilgiler (ikamet adresi, telefon numarası ya da fatura bilgileri gibi) sizi bir birey olarak tanımlayan ya da tanımlayabilen bilgilerdir. Kişisel Olmayan Bilgiler ise toptan bilgiler, demografik bilgiler, IP adresleri ve doğrudan kimliğinizi ortaya çıkarmayan diğer bilgilerdir.

a. Kişisel Olmayan Bilgiler: Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sitemizle etkileşime geçtiğinizde Camekan ve Camekan’ın hizmet satın aldığı üçüncü kişiler Kişisel Olmayan Bilgilerinizi (örneğin, ziyaret ettiğiniz Site sayfalarının bir katalogunu) toplayabilir. Kişisel Olmayan Bilgiler, anonim ve sizi kişisel olarak tanımlamayan bilgilerdir. Kişisel Olmayan Bilgiler genellikle Sitemiz vasıtasıyla dört farklı kaynaktan toplanır: Internet protokol adresleri ve web log’ları; çerezler (cookies), piksel etiketleri ve diğer benzeri teknolojiler

IP Protokol Adresleri ve Web Log’ları: IP adresiniz, Internet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından bilgisayarınıza otomatik olarak tayin edilen bir kimlik numarasıdır. Numara, siz Siteyi ziyaret ettiğinizde ziyaret(ler)inizin zamanı ve ziyaret ettiğiniz sayfa(lar) ile birlikte sunucu log dosyalarımızda otomatik olarak tanımlanır ve saklanır. Bu bilgiler, genel olarak toplanır ve herhangi bir Kişisel Bilgi içermez. IP adresinizi sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, web sitemizi yönetmek, site/uygulama ile bağlantınızı en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek ve tercihiniz doğrultusunda ziyaretlerinizde kullanılan dil ve Site'ye erişilen bölge açısından kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için alıyor ve saklıyoruz. IP adreslerini toplamak internette standart bir uygulamadır ve birçok web sitesi tarafından otomatik olarak yapılır. Yukarıda tanımlanan, IP adreslerinin Kişisel Olmayan kullanımına ilave olarak, dolandırıcılık ve benzeri suçları önlemek amacıyla Kişisel Bilgilerinizle IP adresinizi birbiriyle ilişkilendirebiliriz.

Çerezler (Cookies): Bizler ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için “çerez” denilen standart bir teknolojiyi kullanabilir. Çerezler bilgisayarınızda kalır ve sitemizin bilinen ziyaretçisi olarak bilgisayarınızın tarayıcısını tanımasına yardım eder. Örneğin www.camekan.com raporlama servisine girdiğinizde e-posta adresinizi ve isminizi kaydetmek için çerezler kullanılacaktır. Böylece aynı bilgisayardan bir dahaki ziyaretinizde, işleminizi hızlandırmak ve daha basit kılmak için isim ve e-posta adresinizi “hatırlayacağız”. Zaman zaman, sitemizi idare etmemize yardım eden “oturum çerezi” de kurulabilir. Oturum çerezi siz browser’ınızı kapattığınızda sona erer ve sona erdikten sonra da sizin hakkınızda herhangi bir bilgi tutmaz. Çerezlerin kullanımıyla bilgilerin toplanmasını istemiyorsanız çerezlere ilişkin seçimleri size sunması için browser tercihlerinizi değiştirmelisiniz. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, sitemizin belli hizmetlerini (örneğin, siteye giriş yapmanızı gerektiren hizmetler) kullanamayabilirsiniz. Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, aşağıda detaylarını aktardığımız yöntem ve içerikle, izin talep edilecektir.

Piksel Etiketleri (Pixel Tags): Biz ve servis sağlayıcılarımız, sonraki ziyaretinizde size daha faydalı bilgiler verebilmek ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için web sitemizin kullandığınız sayfalarıyla bağlantılı olarak “piksel etiketler”, “web yol göstericileri (beacon)” “clear GIFs” (birlikte “Piksel Etiketleri” olarak anılacaktır) ya da benzeri araçları ve HTML formatlı e-posta mesajları kullanabiliriz. Bir Piksel Etiket, normalde sitemizin ziyaretçilerinin görmediği ve ziyaretçilerin hard diskleri üzerindeki çerezlerle ilişkilendirilebilecek, genellikle tek piksellik (1x1) bir elektronik görüntüdür. Piksel Etiketler Kişisel Bilgiler içermez ve markalı hizmetler sunmak ve promosyon ya da reklam kampanyalarının etkinliğini tespit etmeye yardım etmek için sitemizin belli sayfalarını ziyaret eden kullanıcıları saymamıza imkan sağlar. HTML formatlı e-posta mesajlarında kullanıldığında, Piksel Etiketler, gönderene bir e-postanın açılıp açılmadığını söyleyebilir.

b. Kişisel Bilgiler: Camekan İnternet Reklam Hizmetleri Danışmanlık AŞ, www.camekan.com internet sitesini ziyaret eden, kullanıcıların/ziyaretçilerin/müşterilerin, özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmektedir. (www.camekan.com sitesinin ve alt sayfalarının tamamı kısaca "Site" olarak anılacaktır) Camekan, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyeceğini ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da taahhüt eder.

Kullanıcıların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 11. maddesi gereği kullanıcılar ve üyeler; Camekan’a ve/veya Camekan tarafından açıklanacak temsilcilerine başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  • Camekan tarafından atanacak veri sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında veri sorumluları sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, www.camekan.com uzantılı web adresinde duyurulacaktır. KVKK 11. madde uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ya da kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız kapsamında bizimle her zaman [email protected] adresine mail göndererek ya da +90212 809 41 37 telefon numarasını aramak sureti ile irtibata geçebilirsiniz.
1. Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Bizimle paylaştığınız bilgileri korumanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilgileri izinsiz erişim ve açıklamadan korumaya yardımcı olmak için mevzuat kapsamında uygun güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Örneğin, kişisel bilgilerinize mevzuat hükümleri dahilinde ulaşabilir, temin edebilir, kullanabilir, işleyebilir ve/veya yurt içine/dışına aktarabiliriz. Ayrıca, bilgisayarlarınızdan bizim bilgisayarlarımıza göndermeden önce kredi kartı numaraları ve diğer hassas bilgileri de şifreliyoruz. Kişisel bilgilerinize yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olmak için sunucularımızda güçlü SSL sertifikaları ve önleyici sistemler de kullanıyoruz. Web sitemizi kullanırken kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak, hiçbir sistem tamamıyla güvenli değildir. Bilgilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atsak da daima, güvence dışında kalma ihtimaliniz de vardır. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi taşırken ve açıklarken çok dikkat etmeniz gerekir. Örneğin, e-posta ile kişisel bilgi göndermekten kaçının. Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.

a. Kişisel Olmayan Bilgiler: Kişisel Olmayan Bilgiler şahsen sizi tanımlayamayacağı için bu bilgileri her türlü amaçla kullanabiliriz. Örneğin, ziyaret saatlerini, sitemizde harcanan ortalama süreyi ve incelenen sayfaları ölçmek ve sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek ve sitemizi yönetmek, sitemizin özelliklerini ve fonksiyonelliğini analiz etmek ve iyileştirmek için kullanabiliriz. Ayrıca, şahsen sizi tanımlamayan kişisel olmayan bu bilgileri herhangi bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşma hakkımız saklıdır. Bu bilgileri, reklam amaçlarıyla kullanılmak üzere veya topluca ya da herhangi bir Kişisel Bilginizi açıklamayacak başka şekillerde Camekan’ın hizmet satın aldığı üçüncü kişilerle de paylaşabiliriz.

b. Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay: Internet sitemizden hizmet satın alan Camekan müşterileri, internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde veya raporlama arayüzünde yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" Kapsamındaki Onay Metni'nin üzerine “tik” atmak sureti ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar. Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, Site'de bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla hizmet satın alma işleminin yapılamayabileceği önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile hizmet satın alabilmek için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarımına dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile hizmet satışı yapılamamasından dolayı Camekan hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

1. Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

Camekan olarak, veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz ve şirketimiz adına çağrı merkezimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketimizin birlikte çalıştığı özel/tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili üçüncü gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Bu meyanda, kanun uyarınca, onayınız dahilinde şirketimizle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

2. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3. Kanunun Yayımından Önceki Verilerin Durumu Nedir?

Kanun hükümleri uyarınca, “bu kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verileriniz, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu kanun hükümlerine uygun hâle getirilecektir. Buna karşın, kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır”. Belirtiriz ki, Camekan müşterileri, Camekan’dan hizmet satın almakla Mesafeli Satış Sözleşmesini ve Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayıldığından ve Gizlilik Politikalarımızda, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin teminine, işlenmesine ve aktarımına dair detaylı düzenlemeler olduğundan, kanunun yayımı tarihinden önce temin ettiğimiz ve işlenmiş olan kişisel veya özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin olarak, tarafımıza verilen “hukuka uygun rızanız” bulunmaktadır. Kanuna istinaden, bu rızalarınız, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

En başta müşterilerimizin Camekan’den talep ettiği hizmetleri satıp pazarlamak ve dağıtabilmek, müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak alıp, işleyeceğiz. Ayrıca, en başta hizmet satışı yapabilmek ve müşterilerimizin Camekan’den temin ettiği hizmeti sunabilmemiz için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb yükümlülüklere riayet etmek; talep edilen ürün/hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek gibi nedenler de kişisel verilerinizin işlenme amaç ve sebeplerini oluşturmaktadır. Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.

Kişisel verilerinizin kullanılma ve işlenme amaçlarının detayları da aşağıda özetlenmektedir;

i. Site: Bize verdiğiniz kişisel bilgileri, onayınız dahilinde, ilgi alanlarınıza göre daha iyi bir site yapmak, ilgilenebileceğiniz içerikleri göstermek ve içeriği tercihlerinize göre ekrana getirmek için kullanabiliriz.

ii. İletişim: Kişisel bilgilerinizi, onayınız dahilinde size Camekan ve hizmetleri hakkında bilgi vermek için kullanabiliriz.

iii. İdari Hususlar: Camekan, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve/veya işbu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik olması halinde sizinle irtibata geçme ya da sizi sitemize ilişkin diğer idari konular (örneğin, bir işlemi kolaylaştırmak, tamamlamak ya da teyit etmek için bağlantıya geçme) hakkında bilgilendirme hakkını saklı tutar.

iv. Taleplerin Yerine Getirilmesi ve İşlemlerin Kolaylaştırılması: Camekan, taleplerinizi yerine getirmek ve işlemlerinizi kolaylaştırmak için onayınız dahilinde kişisel bilgilerinizi kullanabilir. Buna karşın, mevzuat uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.

v. Özel İşletme Amaçları: Kişisel bilgilerinizi, onayınız dahilinde, reklam hedeflemesi, veri analizleri, denetimler, dolandırıcılık önleme ve diğer dahili işletme amaçlarımız için de kullanabiliriz.

vi. Alışveriş/ Ticari Hizmetler: Site vasıtasıyla bir satın alım yaptığınızda, kredi kart numarası, fatura adresi ve bu satın alımaya ilişkin diğer bilgilerinizi (birlikte “Ödeme Bilgileri”) onayınız dahilinde sizden alabiliriz. Satın alımınızı size faturalandırmak ve satın alma işleminizi gerçekleştirmek için onayınız dahilinde verdiğiniz Ödeme Bilgilerini kullanacağız. Ödeme Bilgilerinizi vermek suretiyle, siparişinizi teyit etmek ve yerine getirmek için gerektiğinde üçüncü şahıslara yine onayınız dahilinde ve gerektiği kadarı ile bu bilgileri vermek için bize yetki vermektesiniz (örneğin, kredi kart numaranızı işlemek).

vi. Bülten Aboneliği: Sitemiz, onayınız dahilinde ilan edilen bazı etkinlikleri, promosyonları ya da hizmetlerimizin özelliklerini anlatan metinleri ve linkleri e-posta servisleriyle size iletir.

viii. İş İlanları: Camekan’a bir iş için başvuru yaptığınızda ve web sitemizle kişisel bilgilerinizi yolladığınızda, işbu bilgiler sadece başvurunuzu değerlendirmek ve başvurunuzla ilgili işlemleri yapmak için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi, mevcut ya da ileride mevcut olacak pozisyonlar için başvurunuzu değerlendirmek amacıyla onayınız dahilinde belli bir süre saklayabiliriz.

7. Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin onayınız dahilinde aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iş ortaklarımız; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/iş birliği yaptığımız, program/hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir. Bu meyanda belirtiriz ki, şirketimiz, birlikte çalıştığı iş ortakları ile aracılıkta bulunduğundan, tarafınıza ait gerekli kişisel ve/veya özel nitelikteki kişisel bilgileri, gereklilik kapsamında iş ortaklarıyla ve/veya talep edilen hizmetin kapsamına göre diğer ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilmekte, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarabilmektedir.

i. Bağlı Ortaklık İletişimleri: Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, bunu, Camekan’ın size açıkladığı yetkiliye yazılı ya da sözlü olarak bildirmeniz gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz. Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin onayının alınması hâlinde, yeni bir onay alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür. Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza herhangi bir yolla iletilmesi yeterlidir. Önceden onaylı e-posta sistemine katılmayı seçtiğiniz takdirde size, bağlı ortaklıklarımız da, ilginizi çekebilecek etkinlikler, ürün ya da hizmetlerin ilan ve bildirilerini gönderebilirler. Dilediğiniz zaman önceden verdiğiniz onayı kaldırabileceğinizi de yineleriz. İlave bilgiler için lütfen aşağıdaki “Önceden Onaylı Seçenekler Politikası” bölümüne bakın.

ix. Camekan Servis Sağlayıcıları: Veri analizi, hizmet teslimatı, kredi kart işlemleri ve idari nitelikteki diğer işler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmet sağlayıcı olarak üçüncü kişilerle çalışmaktayız. Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde, onayınız olması durumunda, kişisel bilgilerinizin bu üçüncü kişilerle, ilgili hizmetleri sunabilmesi için onayınız çerçevesinde ve gerektiği kadarıyla paylaşılması konusunda hakkımız saklıdır. Bu üçüncü kişilerin de kişisel bilgilerinize bizim gösterdiğimiz özeni göstermeleri için tüm makul adımları atmaktayız ve üçüncü kişiler de kişisel bilgilerinizin muhafazasından mevzuat kapsamında aynen sorumlu olacaklardır.

x. Diğer Amaçlar: Bir mahkeme emri ya da benzer araştırma talebi, yetkili bir devlet kurumundan gelen işbirliği talebi; yasal haklarımızı tespit etmek ya da uygulamak; hukuki taleplere karşı savunma yapmak; ya da hukuken gereken başka durumlarda da kişisel bilgilerinizi paylaşabilir, herhangi bir hak ya da itirazı kullanabilir ya da bunlardan feragat edebiliriz.

7. Bilgilerin Üçüncü Taraflarca Toplanması

i. Üçüncü Kişi Linkleri: Sitemiz, Camekan tarafından sahip olunmayan ya da işletilmeyen, üçüncü kişilere ait web sitelerine linkler içerebilir. Bu linkleri sadece rahatlık sağlamak amacıyla koyarız. Sitemiz üzerine bir linkin konulması Camekan tarafından link verilen sitenin güvenli ve/veya onaylı olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir üçüncü kişi web sitesine kişisel bilgilerinizi verdiğiniz takdirde, işleminiz bu üçüncü tarafın web sitesince (www.camekan.com tarafından değil) gerçekleştirilecek ve verdiğiniz kişisel bilgileriniz o üçüncü taraf tarafından toplanacak ve onların gizlilik politikasıyla kontrol edilecektir. Bu web sitelerinin sizin onlara verdiğiniz herhangi bir kişisel bilgiyi kullanması dahil kendi gizlilik uygulamaları ya da bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden Camekan sorumlu değildir.

8. Onayınız Dahilindeki Önceden Onaylı Seçenekler Politikası

i. Camekan İletişimleri: Camekan’a Kişisel Bilgilerinizi verdiğinizde ve onayınız olduğunda, bizden Site, Camekan ve/veya ortaklarımızla ilgili olarak özel teklifler hakkında bilgilendirme almayla ilgilenip ilgilemediğinizi belirtmeniz istenebilir. Bu iletişimleri almak için kaydolmayı seçtiğinizde zaman zaman pazarlama iletişimleri gönderebiliriz. Dilediğiniz zaman, bu iletişimleri almaktan tek yanlı şekilde vazgeçebilme hakkına sahip olduğunuzu da hatırlatırız. Herhangi bir zamanda bize e-posta atarak veya yazılı bildirimde bulunarak e-postaları almamayı seçebilirsiniz. Ayrıca, size, gönderdiğimiz e-postalarda “abonelikten çık” veya “unsubscribe this list” şeklinde bir link yer alacaktır. E-postanın altındaki bu link üzerine tıklamak suretiyle gelecekte bu mesajları almaktan vazgeçme hakkına da sahipsiniz. Bizden etkinlik, tanıtım ve promosyon e-postalarını alma kaydından çıkmış olsanız bile, Camekan’dan satın aldığınız hizmet satın almalarına dair e-posta iletişimlerini size gönderebiliriz. Bunlar hizmet sürecindeki durumu, hizmetin teslimatı ve sunduğumuz hizmet ile ilgili güncel bilgiler içeren müşteri hizmetleri ile ilgili e-postalar olabilir. E-posta iletişimleri listesinden çıkmanın, sadece gelecekte bizden alacağınız iletişimleri etkileyeceğini unutmayın. Bilgilerinizi siz tercihlerinizi değiştirmeden önce ya da güncellemeden önce onayınız dahilinde bir üçüncü kişiye göndermişsek, bu üçüncü kişiyle ilgili tercihlerinizi de ayrıca değiştirmeniz gerekebilir.

xi. Bağlı Ortaklık ve Üçüncü Kişi İletişimleri: İş ortaklarımızdan promosyon ve teklifleriyle ilgili bilgilendirme almayı kabul etmeniz durumunda Camekan, bu amaçlarla verdiğiniz kişisel bilgilerinizi, onayınız dahilinde ve gerektiği kadarı ile bağlı ortaklıklarımız ya da bu üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Fikrinizi değiştirir ve artık kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçları için bağlı ortaklıklarımız ve/veya üçüncü taraflarla paylaşmak istemezseniz, Camekan’a herhangi bir kanal aracılığıyla yazılı ya da sözlü bildirimde bulunmanız yeterlidir.

9. Sitenin Çocuklar Tarafından Kullanımı

Site on üç (13) yaşından küçük bireylere yönelik değildir ve bu bireylerin sitemiz vasıtasıyla kişisel bilgilerini vermelerini istemeyiz. Bir ebeveyn ya da veli, çocuğunun bize kişisel bilgilerini ebeveyn ya da velisinin izni olmadan (örneğin, yaşını yanlış göstererek) verdiğini fark ederse; bu veli ya da ebeveyn bize [email protected] adresine e-posta atarak ulaşmalıdır. Camekan, 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini aldığını tespit ederse derhal 13 yaşından küçük çocukların sahibi olduğuna inanılan bu bilgileri ve hesapları silecektir.

2. Sizin Hakkınızda Toplanan Bilgilere Erişim, Güncelleme ya da Bunları Silme

Sitemiz ayrıca, KVKK kapsamında, sizlere, bize verdiğiniz kişisel bilgilerinizi silme ya da değiştirme fırsatı da verir. Bunu size sağlanan panele giriş yapıp kullanıcı bilgilerinizi değiştirmek için talimatları takip ederek veya iletişim kanallarımızı kullanarak yapabilirsiniz. Değişiklik taleplerinize yasal hükümler kapsamında mümkün olan en kısa zamanda cevap vereceğiz. KVKK kapsamında sahip olduğunuz diğer haklara ilişkin olarak da, işbu metnin yukarıda aktardığımız “Kullanıcıların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları” bölümüne tekrar bakabilirsiniz.

3. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Camekan, sitesi vasıtasıyla toplanan kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak ve izinsiz erişimi engellemek için fiziksel, elektronik ve operasyonsal tedbirler dahil olmak üzere, mevzuat hükümleri kapsamında güvenlik tedbirlerini kullanır. Camekan, kontrolü altındaki kişisel bilgileri korumak için tüm gerekli adımları atsa da, internet üzerinden tüm veri iletişimleri ya da veri depolama şekillerinin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Bu transferler sırasında bilgilerin yolunun kesilmesi, değiştirilmesi ya da yanlış kullanımı sonucu maruz kalacağınız herhangi bir zarar için sorumluluk üstlenmemekteyiz. Sitenin güvenliğinin herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz olduğunda lütfen bizimle [email protected] adresi üzerinden temasa geçin.

4. Siteye İlişkin Olarak Camekan'la İrtibata Geçme

Bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz ya da farklı bir talebiniz olduğunda, bu soruları ve/veya taleplerinizi e-posta yoluyla, [email protected] adresine gönderebilirsiniz. E-posta iletişimlerinin mutlaka güvenli olmayabileceğini unutmayın. Bu sebeple, kredi kartı bilgilerinizi ve diğer hassas bilgileri bizimle e-posta yazışmalarınızda kullanmayın.

Camekan
Camekan, internet reklamlarınızdan aldığınız verimi arttırmayı ve reklama yatırdığınız bütçeyi maksimize etmeyi kendine amaç edinmiş dijital pazarlama uzmanlarından oluşur.Profesyonel ekibimiz, markanızın ihtiyaçlarına yönelik Google ve Meta reklamlarınızı kurgular markanız için en uygun strateji ile maksimum performans vaad eder.
© 2022 Camekan. Tüm hakları saklıdır.